ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 11, Issue 1, 2007
FROM SAXO GRAMMATICUS TO PETER FRIEDRICH SUHM. Danish views on medieval Estonian history; pp. 3–29
Tyge ANDERSEN, Priit RAUDKIVI
PDF | Abstract & References in HTML

SIBERLASTE IDENTITEEDI KUJUNEMINE JA SELLE ÜKS POLIITILISI AVALDUMISVORME – OBLASTNIKE LIIKUMINE; pp. 30–47
Aivar JÜRGENSON
PDF | Abstract & References in HTML

TSAARI-VENEMAA SOTSIAALPOLIITIKA KREENHOLMI JA NIKOLSKI PUUVILLAMANUFAKTUURI NÄITEL; pp. 48–70
Maie PIHLAMÄGI
PDF | Abstract & References in HTML

RIIK, VÕIM JA LEGITIIMSUS EESTIS AASTAIL 1917–1920; 71–79
Olavi ARENS
PDF | Abstract & References in HTML

FACED WITH AN ALTERNATIVE. A failed submarine deal; pp. 80–95
Magnus ILMJÄRV
PDF | Abstract & References in HTML

EDUCATIONAL IDEOLOGY AND PROFESSIONAL MIDDLE CLASS IN SOVIET ESTONIA IN THE 1950S–1980S; pp. 96–114
Väino SIRK
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI ÕIGEUSU KOGUDUSTE LIKVIDEERIMINE NIKITA HRUŠTŠOVI AJAL AASTAIL 1954–1964; 115–130
Andrei Sõtšov
PDF | Abstract & References in HTML

NÕUKOGUDE LIIDU LAGUNEMINE UUEMAS VENE MEMUAARKIRJANDUSES; pp. 131–155
Toomas KARJAHÄRM
PDF | Abstract & References in HTML