ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)

Vol 11, Issue 1, 2007

FROM SAXO GRAMMATICUS TO PETER FRIEDRICH SUHM. Danish views on medieval Estonian history; 3–29
Tyge ANDERSEN, Priit RAUDKIVI
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

SIBERLASTE IDENTITEEDI KUJUNEMINE JA SELLE ÜKS POLIITILISI AVALDUMISVORME – OBLASTNIKE LIIKUMINE; 30–47
Aivar JÜRGENSON
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

TSAARI-VENEMAA SOTSIAALPOLIITIKA KREENHOLMI JA NIKOLSKI PUUVILLAMANUFAKTUURI NÄITEL; 48–70
Maie PIHLAMÄGI
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

RIIK, VÕIM JA LEGITIIMSUS EESTIS AASTAIL 1917–1920; 71–79
Olavi ARENS
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

FACED WITH AN ALTERNATIVE. A failed submarine deal; 80–95
Magnus ILMJÄRV
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

EDUCATIONAL IDEOLOGY AND PROFESSIONAL MIDDLE CLASS IN SOVIET ESTONIA IN THE 1950S–1980S; 96–114
Väino SIRK
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

EESTI ÕIGEUSU KOGUDUSTE LIKVIDEERIMINE NIKITA HRUŠTŠOVI AJAL AASTAIL 1954–1964; 115–130
Andrei Sõtšov
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

NÕUKOGUDE LIIDU LAGUNEMINE UUEMAS VENE MEMUAARKIRJANDUSES; 131–155
Toomas KARJAHÄRM
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format