ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 5, Issue 1, 2001

Juubelikogumik Ea Janseni 80. sünnipäevaks

AJALOODOKTOR EA JANSENI JUUBELIKS; pp. 5–6
Priit Raudkivi
PDF | Abstract & References in HTML

DIE KLEINEN NATIONEN UND EUROPA; pp. 7–15
Miroslav Hroch
PDF | Abstract & References in HTML

EINE HISTORISCHE AUSEINANDERSETZUNG
Als die schwedische Bürgernation den Großmachtstaat ablösen sollte; pp. 16–44
Torkel Jansson
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI INTELLEKTUAALIDE EUROOPA IDENTITEET 20. SAJANDI ESIMESEL POOLEL; pp. 45–74
Toomas Karjahärm
PDF | Abstract & References in HTML

OLEVIKU ESIMENE TEGEVUSAASTA; pp. 75–92
Mart Laar
PDF | Abstract & References in HTML

RAHVUSLIKU IDENTSUSE KUJUNEMINE NORRAS 19. SAJANDIL
Ülevaade uuematest uurimustest; pp. 93–109
Aleksander Loit
PDF | Abstract & References in HTML

KIRJAPULGAST AJALEHENI; pp. 110–123
Juhan Peegel
PDF | Abstract & References in HTML

WIE DIE WISSENSCHAFTSUNIVERSITÄT NACH FINNLAND KAM; pp. 124–135
Päiviö Tommila
PDF | Abstract & References in HTML

JAAN JUNG AJALOO RADADEL; pp. 136–146
Ants Viires
PDF | Abstract & References in HTML