ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 3, Issue 1, 1999
TALLINN JA ORDUVÕIM 1346–1561; pp. 3–17
Inna Põltsam-Jürjo
PDF | Abstract & References in HTML

VALMA KÜLA VANA PÕLLUJAOTUSE KUJUNEMINE; pp. 18–38
Gea Troska
PDF | Abstract & References in HTML

ALEKSANDER III VENESTUSREFORMID JA EESTI AVALIKKUS; pp. 39–65
Ea Jansen
PDF | Abstract & References in HTML

LATVIAN-ESTONIAN CULTURAL AND POLITICAL CONTACTS, 1900–1914; pp. 66–74
Toivo U. Raun
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI VABARIIGI LOOMISE MÕJU EESTLASTE RAHVUSLIKULE LIIKUMISELE KAUG-IDAS; pp. 75–87
Martin Hallik, Olaf-Mihkel Klaassen
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI KAUBANDUSSUHTED SUURBRITANNIAGA AASTAIL 1918–1940; pp. 88–108
Maie Pihlamägi
PDF | Abstract & References in HTML

COMPETITION AND MARKET: SWEDISH VIEWS ON ESTONIA’S AGRICULTURAL DEVELOPMENT AND BUTTER EXPORT 1918–1939; pp. 109–129
Hans Jörgensen
PDF | Abstract & References in HTML

HARIDUS JA ÕPETAJASKOND EESTIS OMARIIKLUSE LOOMISE AASTATEL (1917–1920. AASTATE ALGUS); pp. 130–155
Väino Sirk
PDF | Abstract & References in HTML

KONSTANTIN PÄTS JA NÕUKOGUDE LIIDU TALLINNA SAATKOND: AASTAD 1925–1934; pp. 156–223
Magnus Ilmjärv
PDF | Abstract & References in HTML