ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
TRAMES cover
TRAMES. A Journal of the Humanities and Social Sciences
ISSN 1736-7514 (Electronic)
ISSN 1406-0922 (Print)
Impact Factor (2020): 0.5

ESTONIAN SONG CELEBRATION MOVEMENT AND ITS LEADERS: THE STORY OF TUUDUR VETTIK; pp. 79–94

Full article in PDF format | https://doi.org/10.3176/tr.2017.1.06

Author
Laine Randjärv

Abstract

This article focuses on the role and fate of some outstanding and creative intellectuals-choir leaders and composers in the Movement of the Estonian Song Celebra­tions. The position of song celebrations and that of the creative intellectuals – choir leaders in socio-political processes are examined in this research, looking at the years before and after WWII period and the years of Soviet annexation. One of the most remarkable personalities during this period was the conductor, composer and music teacher Tuudur Vettik. The article researches the way of becoming a leader of the popular cultural move­ment and tries to answer a question – did Tuudur Vettik become such kind of a leader of Song Celebrations through his methodological activity or pure charisma. This paper also tries to find out what kind of circumstances helped or obstructed him on this way. The article helps to fill a gap in the research of Estonian post-WWII choral music history, since the cultural policy of the period has been studied mostly from the aspects of literature, theatre and art.


References

Archive sources

 EAA. 1229-1-173:245 [EELC Simuna congregation birth records for 1897]; 1232-1-247:101 [EELC Väike-Maarja congregation personal records], EAA. 3585-1-92, l 105–106 [population list of Pudivere rural municipality 1885–1910].

ERAF, 130-1-6465. L 4–5 [arrest warrant No 166 of the ESSR State Security Ministry]. 18 February 1950.

ERA.R-130-1-6465. [Letters congratulating Tuudur Vettik on his 50th birthday from the Tallinn State Conservatoire and the ESSR State Philharmonics].

ETMM, M 347:1/50. L 32-37. [Letter by Tuudur Vettik to professor Jüri Variste on the occasion of the 50th anniversary of the Tallinn State Conservatoire in 1969] Professor KunoAreng remembers that the relations between Vettik and Variste were very bad, with both occasionally making snide remarks about each other in public.

ETMM, M 347:1/58. L 1-11. [Manuscript by Tuudur Vettik on song festival grounds and stages. “Lauluväljakud ja laululavad”], 1947.

ETMM, M 347:1/97. L 48. [Files on Tuudur Vettik]

ETMM, M 347:1/112; 116. [Tuudur Vettik’s correspondence with Roland Laasmäe and other students].

ETMM, M 347:1/155. L 18-27. [Handwritten notes on Tuudur Vettik by Mart Saar].

Interviews granted to the author – Ants Leis, 8–9 January 1988; Olev Henno, 4 March 1988; Ülo Vares, 11 October 2010; Jüri Randjärv, 16 December 2010; Kaljo Reidla, 1 May 2011; Lennart Jõela, 6 June 2011. (Author’s archive).

Photo collections in private archives.

 Newspaper sources

 Kapp, Artur (1931) “T. Vettiku ‘12 laulu meeskoorile’”. [T. Vettik’s 12 songs for male choirs.] Muusikaleht 11.

Karindi, Alfred (1947) “Tuudur Vettik saab 50-aastaseks”. [Tuudur Vettik’s 50th Birthday] XIII üldlaulupeo teataja [Newsletter of the 13th All-Estonian Song Celebration] 1, 18–19.

Must, Aadu (2008) “Kas Eesti väärib algupärast hümni?”. [Does Estonia deserve an original Anthem?] Postimees, 16 January.

Raud, Mart (1947) “Ühe laulu puhul”. [On Tuudur Vettik’s melody for the poem Surematus by Mart Raud.] Rahva Hääl, 5 April.

Vettik, Tuudur (1928) “IX laulupeo kontserdid”. [Concerts of the 9th Song Celebration.] Muusika­leht 6/7.

Vettik, Tuudur (1929) “Kas tunned maad?”. [Do you know the country?] Muusikaleht, 6, 11.

Vettik, Tuudur (1929) “Laulupühi, -pidusid ja -päevi kuni aastani 1869”. [Song Celebrations, festivals and fests until 1869.] Muusikaleht, 5/6, 199–206.

Vettik, Tuudur (1931). Laulupidude asjus. [On Song Celebrations] Muusikaleht, 1.

Vettik, Tuudur (1957) “Et kuulda laulu hiilgust. Teemal ‘Missugust lauluväljakut vajame?’”. [To hear the magnificence of a song. What kind of song stage do we need?] Sirp ja Vasar, 17 May.

Vettik, Tuudur (1969) “Mis on praegu teisiti?”. [What is different now?] Õhtuleht, 27 September.

 References

 Aavik, Johannes (1930) “Laulupidude mania”. [Song Celebration mania.] Olion 11.

Ago Pajur, Tõnu Tannberg, Lauri Vahtre, Jüri Ant, Mart Laar, Kaido Jaanson, Mart Nutt, Raimo Raag, Sulev Vahtre, and Anres Kasekamp (2005) Eesti ajalugu. Vol. 6: Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. [History of Estonia. Vol 6: From War of Independence until restoration of independence.] Sulev Vahtre, Ago Pajur, and Tõnu Tannberg, eds. Tartu.

Ernesaks, Gustav (1980) Kutse. [Invitation.] Tallinn: Eesti Raamat.

Kompus, Hanno (1976) “Laulupidude sotsiaal-esteetiline tähtsus”. [Socio-ethical importance of Song Celebrations.] Kustumatu nälg kunsti järele…, 180–181. [Unquenchable Hunger for Art…] Ontario: Estoprint Ltd.

Lippus, Urve (2002) Oma kultuur ja muusika: muusika ja rahvuslikkuse idée Eestis. I. Rahvuslikkuse idée ja eesti muusika 20. sajandi algupoolel, 7–78. [National culture and music: music and the national idea in Estonia. I. National idea and Estonian music at the beginning of the 20th century.] Tallinn: Eesti Muusikaakadeemia.

Lippus, Urve (2008) “Eesti muusika kaotused Nõukogude okupatsiooni läbi.” In Kannatusteaastad 1940–1991, 175–210. [Losses of Estonian musicas a result of the Soviet occupation. Years of sufferings 1940–1991.] Tallinn: SA Valge Raamat.

Lippus, Urve (2011) Muutuste kümnend. EV Tallinna Konservatooriumi lõpp ja TRK algus. [Decade of changes. The end of the Tallinn Conservatoire of the Republic of Estonia and the beginning of the Tallinn State Conservatoire.] Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.

Männik, Maris (1990)Tuudur Vettik. Tallinn: Eesti Raamat.

Männik-Kirme, Maris (1982) “Mart Saare ja Tuudur Vettiku koostöö eesti koorikultuuri rikasta­misel”. In Johannes Jürisson, ed. Hüpassaare laulik Mart Saar, 219–234. [Cooperation between Mart Saar and Tuudur Vettik in enriching Estonian choir culture. Hüpassaare troubadour Mart Saar.] Tallinn: Eesti Raamat.

Ojaveski, Toivo, Mart Puust, and Alo Põldmäe, eds. (2002) 130 aastat eesti laulupidusid. [130 years of Estonian Song Celebrations.] Tallinn: Talmar jaPõhi.

Randjärv, Laine (2012) Sillad üle piiride. [Bridges across borders.] Tallinn: SE&JS publishers.

Rebas, Hain (2016) Eesti koorilaulu lõhestatusest nõukogude aastail. [On the rift in the Estonian choir singing during the soviet years.] Mäetagused 63, 129–150.
https://doi.org/10.7592/MT2016.63.rebas

Tauk, Helju (1988) “Ühe muusiku tee kroonikast: Tuudur Vettik aastatel 1947–1968”. [Chronicle of a musician: Tuudur Vettik in 1947–1968.] Teater. Muusika. Kino 10, 74–89.

Vettik, Tuudur (1939) Acapella laulu koorijuhataja käsiraamat. [A capella choir manual for conductors.] (Publication of the Estonian Union of Singers, 115.) Tartu: Lauljate Liit.

Vettik, Tuudur, ed. (1942) Eesti XII tänu-üldlaulupeo segakoori laulud. [Songs of the 12th Estonian Thanks giving Song Festival.] (Eesti Lauljate Liidu toimetused, 2.) Tallinn: Eesti Kirjastus.

Võrk, E. (1936) “Mõtteid laulupidude korraldamise kohta”. [Thoughts on the organisation of Song Celebration.] ERK Üld-, majandus- ja kultuuripoliitiline ajakiri, 3, 35, 53–56. Tallinn: Tallinna Eesti Rahvuslaste klubi.


Back to Issue