ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Vol 67, Issue 1, 2022
Ebalohklause eesti keeles: ühest seni tähelepanuta jäänud lauseliigist; pp. 7–25
Marri Amon, Leelo Keevallik
PDF | Abstract & References in HTML

Eesti-Ingeri asustusnimed 1.
Maadest küladeni; pp. 26–47
Enn Ernits
PDF | Abstract & References in HTML

Siinne töö uurib ehk Kuivõrd ja kuidas näitab end eesti teadusteksti autor; pp. 48–71
Helena Lemendik
PDF | Abstract & References in HTML

Paar võimalikku k epenteesijuhtu: kohkuma ja rõhk; pp. 72–88
Iris Metsmägi
PDF | Abstract & References in HTML

Mõnest laenatud nimetusest; pp. 89–98
Vilja Oja
PDF | Abstract & References in HTML

Suulise relatiivlause süntaktilisi omadusi; pp. 99–119
Renate Pajusalu
PDF | Abstract & References in HTML

Sise- ja väliskohakäänete kasutus määratlejaga nimisõnafraasides; pp. 120–150
Piia Taremaa, Helen Hint, Maria Reile, Renate Pajusalu
PDF | Abstract & References in HTML

Alternatiivseid etümoloogiaid VIII. 
ahervare-varskahjulaukamaruttuma ja (vihma)sagar; pp. 151–168
Lembit Vaba
PDF | Abstract & References in HTML

Kvantitatiivne vaade Uue Testamendi 1630.–1730. aastate tõlgetele; pp. 169–194
Annika Viht, Ahti Lohk
PDF | Abstract & References in HTML

Kutselised arstijad eesti keeles; pp. 195–210
Jüri Viikberg
PDF | Abstract & References in HTML

Sajand Emakeele Seltsi; pp. 213–220
Jüri Valge
PDF | Abstract & References in HTML

Ringvaade; pp. 223–242
PDF | Abstract & References in HTML