ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society

Vol 65, Issue 1, 2020

Kōrli Stalte liivikeelseid vaimulikke tõlkeid: leer ja matused; pp. 9–22
Renāte Blumberga
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Vadja asustusnimed; pp. 23–62
Enn Ernits
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Diskursusemarker (ma) arvan (et); pp. 63–90
Tiit Hennoste, Külli Habicht, Helle Metslang, Külli Prillop, Kirsi Laanesoo, David Ogren, Liina Pärismaa, Elen Pärt, Andra Rumm, Andriela Rääbis, Carl Eric Simmul
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Sõnade tiide, tiidakil ja toru päritolust; pp. 91–105
Iris Metsmägi
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Üldise muutumistähendusega verbid ja neid sisaldavad lausetüübid läänemeresoome keeltes; pp. 106–141
Miina Norvik
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Vähemuskeele uurimine keeleteadusliku katsega. Demonstratiivpronoomenite kasutus ruumis viitamisel tänapäeva võru keeles; pp. 142–163
Helen Plado, Maria Reile
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Lühike, pikk ja ülipikk häälik eesti kirjakeele ajaloos; pp. 164–191
Külli Prillop
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Põhikooli I astme õpilaste valmisolek ja suutlikkus teha emakeele e-tasemetööd; pp. 192–205
Helin Puksand, Anne Uusen
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Analüütiliste ja sünteetiliste kohatarindite vahekord 17.–18. sajandi põhjaeesti kirjakeeles; pp. 206–230
Liina Pärismaa
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Vestluskaaslase reaktsioonid kurtmisele kooliteemalistes argivestlustes; pp. 231–254
Andriela Rääbis, Tiit Hennoste, Kirsi Laanesoo, Andra Rumm
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Alternatiivseid etümoloogiaid VI: karsima, luga, tera(s), tiib ja tõrkuma; pp. 255–273
Lembit Vaba
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Emakeele Seltsis sündinud sõnaraamat; pp. 277–287
Mari Kendla
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Tagasivaateks Heino Ahvena 100. sünniaastapäeval; pp. 288–303
Tõnu Tender, Jüri Viikberg
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Lauri Kettunen ja Emakeele Selts; pp. 304–318
Jüri Valge
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format