ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society

Vol 64, Issue 1, 2019

Pärisnimedest Friedrich Reinhold Kreutzwaldi kogumikus „Eesti rahva ennemuistsed jutud“; pp. 9–36
Enn Ernits
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Direktiivsed kõneaktid eelkooliealistele lastele suunatud kõnes, nende seotus lapsevanema haridustasemega ja mõju lapse sõnavarale; pp. 37–64
Andra Kütt
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Joachim Rossihniuse ja Heinrich Stahli perikoopide võrdlus; pp. 65–110
Ahti Lohk, Kristiina Ross
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

XIX sajandi eesti kirjakeel – vahekeelest sulandkeeleks; pp. 111–140
Helle Metslang, Külli Habicht
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Analüütilised tulevikutarindid 17.–18. sajandi põhjaeesti kirjakeeles; pp. 141–167
Liina Pärismaa
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Viron kielen opetuksen ja tutkimuksen ­alkuvaiheita Suomessa; pp. 168–191
Hannu Remes
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Mis seos on Põlval linaga? Läänemeresoome *pellova(s) kui veel üks võimalus selgitada kohanime Põlva päritolu; pp. 192–204
Eva Saar
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Räpina perekonnanimed ja lisanimed; pp. 205–231
Evar Saar
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Lugemisülesanne eesti keele riigieksamil 2013–2018; pp. 232–258
Kadri Sõrmus, Maigi Vija, Kersti Lepajõe
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Alternatiivseid etümoloogiaid V. peru, vaibuma, velbas, videvik, vistar ja vänge; pp. 259–276
Lembit Vaba
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Akadeemiliste väljendite varamu – keeleressurss, mis on abiks kirjutama õppimisel ja õpetamisel; pp. 279–289
Anni Jürine
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Mis keelt kõnelevad kohanimed? Läänemeresoome-balti kontaktid Ojārs Bušsi toponüümikatöödes; pp. 290–316
Lembit Vaba
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format