ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society

Vol 62, Issue 1, 2017

TEKSTIKESKNE KEELEÕPETUS PÕHIKOOLIS: TEOREETILINE TAUST, VASTUTUSE JAGAMINE JA METOODIKA; pp. 9–37
Merilin Aruvee
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

POLÜFUNKTSIONAALNE PIDAMA-VERB XVII SAJANDI KIRJAKEELES; pp. 38–61
Külli Habicht, Külli Prillop
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

JOHANN SAMUEL FRIEDRICH BOUBRIGI SÜNTAKSILOENGUD TARTU ÜLIKOOLIS; pp. 62–121
Heli Laanekask
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

EESTI KEELE SÕLTUVUSPUUDE PANK JA SELLE KEELETEOREETILISED LÄHTED; pp. 122–145
Kadri Muischnek, Kaili Müürisep
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

EMA JA ISA RAHVAKEELSED NIMETUSED; pp. 146–166
Vilja Oja
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

AVALDUSTE TEKSTISTRATEEGIAD; pp. 167–184
Riina Reinsalu
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

PAKKUMISED ARGITELEFONIVESTLUSTES; pp. 185–206
Andriela Rääbis
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

UDSALI JA ADSELE; pp. 207–222
Evar Saar
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

PAA(-PAA), PIBI, POPPA JA (H)ÄBÄ; pp. 223–243
Meeli Sedrik
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

KOKKUVÕTTES ERI SÕNALIIKIDE VAHEL; pp. 244–266
Carl Eric Simmul
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

ALTERNATIIVSEID ETÜMOLOOGIAID III; pp. 267–278
Lembit Vaba
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

Õ-tähe teest meie kirjakeelde; pp. 281–292
Valve-Liivi Kingisepp
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

JAAN TÕNISSONIST JA EESTI KEELEST; pp. 293–312
Jüri Valge
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format