ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 60, Issue 1, 2015
RINDTARINDIST NIMISÕNAFRAASI OSANA; pp. 7–18
Mati Erelt
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI VÕTMA-TULEVIKU LUGU; pp. 19–50
Külli Habicht, Piret Piiroja, Ilona Tragel
PDF | Abstract & References in HTML

EESTLASTE EESNIMED 1900. AASTAL; pp. 51–73
Annika Hussar
PDF | Abstract & References in HTML

KUIDAS MÕJUTAB EMAKEEL KEELTEVAHELISE SARNASUSE TUNNETAMIST; pp. 74–100
Annekatrin Kaivapalu, Maisa Martin
PDF | Abstract & References in HTML

KOSE KIHELKONNA PÕLISTE ASUSTUSNIMEDE VANUS JA PÄRITOLU; pp. 101–126
Tiina Laansalu
PDF | Abstract & References in HTML

AINSUSE PIKA JA LÜHIKESE SISSEÜTLEVA VALIKU OLENEMINE MORFOFONOLOOGILISTEST TUNNUSTEST – KORPUSANALÜÜS; pp. 127–147
Ann Metslang
PDF | Abstract & References in HTML

SÕNA KORTS PÄRITOLUST; pp. 148–160
Iris Metsmägi
PDF | Abstract & References in HTML

MAAGE JA SELLE PÄRITOLU; pp. 161–170
Vilja Oja
PDF | Abstract & References in HTML

LEKSIKOSEMANTILISTE SUHETE HÄGUSUS EESTI WORDNETIS; pp. 171–194
Heili Orav, Sirli Zupping, Kadri Vare
PDF | Abstract & References in HTML

DES- JA MATA-KONVERBI KASUTUSEST EESTI MURRETES; pp. 195–218
Helen Plado
PDF | Abstract & References in HTML

ALTERNATIIVSEID ETÜMOLOOGIAID I; pp. 219–231
Lembit Vaba
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI FRASEOLOGISMIDE LEKSIKAALSEST VARIEERUMISEST; pp. 232–260
Katre Õim, Asta Õim
PDF | Abstract & References in HTML

JUMALÕLUUK NÕSSI TAIVADÕ EHK KEELESAARED JÄLLE PILDIL; pp. 263–272
Mariko Faster
PDF | Abstract & References in HTML