ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society

Vol 60, Issue 1, 2015

RINDTARINDIST NIMISÕNAFRAASI OSANA; pp. 7–18
Mati Erelt
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

EESTI VÕTMA-TULEVIKU LUGU; pp. 19–50
Külli Habicht, Piret Piiroja, Ilona Tragel
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

EESTLASTE EESNIMED 1900. AASTAL; pp. 51–73
Annika Hussar
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

KUIDAS MÕJUTAB EMAKEEL KEELTEVAHELISE SARNASUSE TUNNETAMIST; pp. 74–100
Annekatrin Kaivapalu, Maisa Martin
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

KOSE KIHELKONNA PÕLISTE ASUSTUSNIMEDE VANUS JA PÄRITOLU; pp. 101–126
Tiina Laansalu
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

AINSUSE PIKA JA LÜHIKESE SISSEÜTLEVA VALIKU OLENEMINE MORFOFONOLOOGILISTEST TUNNUSTEST – KORPUSANALÜÜS; pp. 127–147
Ann Metslang
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

SÕNA KORTS PÄRITOLUST; pp. 148–160
Iris Metsmägi
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

MAAGE JA SELLE PÄRITOLU; pp. 161–170
Vilja Oja
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

LEKSIKOSEMANTILISTE SUHETE HÄGUSUS EESTI WORDNETIS; pp. 171–194
Heili Orav, Sirli Zupping, Kadri Vare
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

DES- JA MATA-KONVERBI KASUTUSEST EESTI MURRETES; pp. 195–218
Helen Plado
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

ALTERNATIIVSEID ETÜMOLOOGIAID I; pp. 219–231
Lembit Vaba
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

EESTI FRASEOLOGISMIDE LEKSIKAALSEST VARIEERUMISEST; pp. 232–260
Katre Õim, Asta Õim
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

JUMALÕLUUK NÕSSI TAIVADÕ EHK KEELESAARED JÄLLE PILDIL; pp. 263–272
Mariko Faster
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format