ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 58, Issue 1, 2013
KEELE UUENDAMISE PIIRID JA ANALOOGIA; pp. 9–29
Martin Ehala
PDF | Abstract & References in HTML

KEELDKÕNE VORMIDEST; pp. 30–38
Mati Erelt
PDF | Abstract & References in HTML

VEEKOGUDE JA TEEKONNAGA SEOTUD KOHANIMESID EESTI LÕUNAPIIRIL; pp. 39–57
Mariko Faster
PDF | Abstract & References in HTML

HÄÄBUVA KESKLÜÜDI MURDE JÄLGEDEL SUVEL 2012; pp. 58–101
Petar Kehayov, Eva Saar, Miina Norvik, Andres Karjus
PDF | Abstract & References in HTML

ADJEKTIIVIDE MÕJUTUSFUNKTSIOONID REKLAAMIKEELES; pp. 102–125
Laivi Laanemets
PDF | Abstract & References in HTML

LOODUSTEADUSTE ÕPIKUTE KEELEST; pp. 126–147
Kersti Lepajõe, Kärt Talsi, Liisa Tepp
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI PÕRGU; pp. 148–167
Vilja Oja, Sven-Erik Soosaar
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI KEELEUUENDUS JA MURDED; pp. 168–185
Karl Pajusalu
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI VANEMA KIRJAKEELE VA(T)-KONSTRUKTSIOONID; pp. 186–209
Pille Penjam
PDF | Abstract & References in HTML

VANAD UUENDUSED LÕUNA- JA PÕHJAEESTI KEELES; pp. 210–224
Kristiina Ross
PDF | Abstract & References in HTML

TIPS; pp. 225–232
Meeli Sedrik
PDF | Abstract & References in HTML

MIDA TEEVAD MÕTTED, KUI NAD MÕLGUVAD? pp. 233–264
Ene Vainik
PDF | Abstract & References in HTML

AEG EESTI MURRETES; PP. 265–295
Eva Velsker
PDF | Abstract & References in HTML

PILK „EESTI ETÜMOLOOGIA­SÕNARAAMATULE”; pp. 299–308
Tiit-Rein Viitso
PDF | Abstract & References in HTML