ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Vol 58, Issue 1, 2013
KEELE UUENDAMISE PIIRID JA ANALOOGIA; pp. 9–29
Martin Ehala
PDF | Abstract & References in HTML

KEELDKÕNE VORMIDEST; pp. 30–38
Mati Erelt
PDF | Abstract & References in HTML

VEEKOGUDE JA TEEKONNAGA SEOTUD KOHANIMESID EESTI LÕUNAPIIRIL; pp. 39–57
Mariko Faster
PDF | Abstract & References in HTML

HÄÄBUVA KESKLÜÜDI MURDE JÄLGEDEL SUVEL 2012; pp. 58–101
Petar Kehayov, Eva Saar, Miina Norvik, Andres Karjus
PDF | Abstract & References in HTML

ADJEKTIIVIDE MÕJUTUSFUNKTSIOONID REKLAAMIKEELES; pp. 102–125
Laivi Laanemets
PDF | Abstract & References in HTML

LOODUSTEADUSTE ÕPIKUTE KEELEST; pp. 126–147
Kersti Lepajõe, Kärt Talsi, Liisa Tepp
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI PÕRGU; pp. 148–167
Vilja Oja, Sven-Erik Soosaar
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI KEELEUUENDUS JA MURDED; pp. 168–185
Karl Pajusalu
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI VANEMA KIRJAKEELE VA(T)-KONSTRUKTSIOONID; pp. 186–209
Pille Penjam
PDF | Abstract & References in HTML

VANAD UUENDUSED LÕUNA- JA PÕHJAEESTI KEELES; pp. 210–224
Kristiina Ross
PDF | Abstract & References in HTML

TIPS; pp. 225–232
Meeli Sedrik
PDF | Abstract & References in HTML

MIDA TEEVAD MÕTTED, KUI NAD MÕLGUVAD? pp. 233–264
Ene Vainik
PDF | Abstract & References in HTML

AEG EESTI MURRETES; PP. 265–295
Eva Velsker
PDF | Abstract & References in HTML

PILK „EESTI ETÜMOLOOGIA­SÕNARAAMATULE”; pp. 299–308
Tiit-Rein Viitso
PDF | Abstract & References in HTML