ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society

Vol 58, Issue 1, 2013

KEELE UUENDAMISE PIIRID JA ANALOOGIA; pp. 9–29
Martin Ehala
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

KEELDKÕNE VORMIDEST; pp. 30–38
Mati Erelt
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

VEEKOGUDE JA TEEKONNAGA SEOTUD KOHANIMESID EESTI LÕUNAPIIRIL; pp. 39–57
Mariko Faster
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

HÄÄBUVA KESKLÜÜDI MURDE JÄLGEDEL SUVEL 2012; pp. 58–101
Petar Kehayov, Eva Saar, Miina Norvik, Andres Karjus
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

ADJEKTIIVIDE MÕJUTUSFUNKTSIOONID REKLAAMIKEELES; pp. 102–125
Laivi Laanemets
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

LOODUSTEADUSTE ÕPIKUTE KEELEST; pp. 126–147
Kersti Lepajõe, Kärt Talsi, Liisa Tepp
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

EESTI PÕRGU; pp. 148–167
Vilja Oja, Sven-Erik Soosaar
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

EESTI KEELEUUENDUS JA MURDED; pp. 168–185
Karl Pajusalu
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

EESTI VANEMA KIRJAKEELE VA(T)-KONSTRUKTSIOONID; pp. 186–209
Pille Penjam
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

VANAD UUENDUSED LÕUNA- JA PÕHJAEESTI KEELES; pp. 210–224
Kristiina Ross
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

TIPS; pp. 225–232
Meeli Sedrik
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

MIDA TEEVAD MÕTTED, KUI NAD MÕLGUVAD? pp. 233–264
Ene Vainik
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

AEG EESTI MURRETES; PP. 265–295
Eva Velsker
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format

PILK „EESTI ETÜMOLOOGIA­SÕNARAAMATULE”; pp. 299–308
Tiit-Rein Viitso
Full article in PDF format | Abstract, References in HTM format