ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society cover
The Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society
Impact Factor (2022): 0.3
Vol 67, Issue 1, 2022
Ebalohklause eesti keeles: ühest seni tähelepanuta jäänud lauseliigist; pp. 7–25
Marri Amon, Leelo Keevallik
PDF | Abstract & References in HTML

Eesti-Ingeri asustusnimed 1.
Maadest küladeni; pp. 26–47
Enn Ernits
PDF | Abstract & References in HTML

Siinne töö uurib ehk kuivõrd ja kuidas näitab end eesti teadusteksti autor; pp. 48–71
Helena Lemendik
PDF | Abstract & References in HTML

Paar võimalikku k epenteesijuhtu: kohkuma ja rõhk; pp. 72–88
Iris Metsmägi
PDF | Abstract & References in HTML

Mõnest laenatud nimetusest; pp. 89–98
Vilja Oja
PDF | Abstract & References in HTML

Suulise relatiivlause süntaktilisi omadusi; pp. 99–119
Renate Pajusalu
PDF | Abstract & References in HTML

Sise- ja väliskohakäänete kasutus määratlejaga nimisõnafraasides; pp. 120–150
Piia Taremaa, Helen Hint, Maria Reile, Renate Pajusalu
PDF | Abstract & References in HTML

Alternatiivseid etümoloogiaid VIII. 
ahervare-varskahjulaukamaruttuma ja (vihma)sagar; pp. 151–168
Lembit Vaba
PDF | Abstract & References in HTML

Kvantitatiivne vaade Uue Testamendi 1630.–1730. aastate tõlgetele; pp. 169–194
Annika Viht, Ahti Lohk
PDF | Abstract & References in HTML

Kutselised arstijad eesti keeles; pp. 195–210
Jüri Viikberg
PDF | Abstract & References in HTML

Sajand Emakeele Seltsi; pp. 213–220
Jüri Valge
PDF | Abstract & References in HTML

Ringvaade; pp. 223–242
PDF | Abstract & References in HTML