1996

SISUKORD

CONTENTS * INHALT

Number 1

Kallavere kihistu basaalkonglomeraat (ülemkambrium) Pakri poolsaarel. Resümee
Jüri NEMLIHER, Ivar PUURA
Kambriumi ja ordoviitsiumi piirikihid Pakri neeme läbilõikes, Loode-Eesti. Resümee
Kaisa MENS, Heljo HEINSALU, Kalmer JEGONJAN, Tiia KURVITS, Ivar PUURA, Viive VIIRA
Adavere lademe avamusala karbonaatkivimid ja nende kasutusvõimalused (silur, Eesti). Resümee
Aada TEEDUMÄE
Eesti hilisjääaja setete stratigraafia. Resümee
Reet PIRRUS, Anto RAUKAS

LÜHITEATEID
Maavararessursside klassifikatsioonist
Aada TEEDUMÄE

EESTI TEADUSTE AKADEEMIAS
Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu koosolek 25. juunil 1995
Villi EHATAMM

Upper Cambrian basal conglomerate of the Kallavere Formation on the Pakri Peninsula, NW Estonia
Jüri NEMLIHER and Ivar PUURA
Cambrian–Ordovician boundary beds in the Pakri Cape section, NW Estonia
Kaisa MENS, Heljo HEINSALU, Kalmer JEGONJAN, Tiia KURVITS, Ivar PUURA, and Viive VIIRA
Carbonate rocks of the Adavere Stage and possibilities of their utilization (Silurian, Estonia)
Aada TEEDUMÄE
Late-Glacial stratigraphy in Estonia
Reet PIRRUS and Anto RAUKAS

SHORT COMMUNICATIONS
On classifications of mineral resources (in Estonian)
Aada TEEDUMÄE

Number 2

Karstunud Pandivere kõrgustikule kavandatud kaevanduse kuivendamise hüdrogeoloogiline modelleerimine. Resümee
Leo VALLNER
Mõnede Eesti metabentoniitide geokeemiline iseloomustus. Resümee
Enli KIIPLI, Toivo KALLASTE
Karbonaatsete kivimite makroelementide geokeemia: Põhja-Eesti keskordoviitsiumi vööndite sekundaarsete muutuste võrdlev analüüs. Resümee
Liidia BITJUKOVA, Alla ŠOGENOVA, Väino PUURA, Tõnis SAADRE, Kalle SUUROJA
Partsi – Läänemere uus perspektiivne hilisboreaalse ja varaatlantilise veetaseme muutuste uurimise piirkond. Resümee
Anto RAUKAS, Elvi TAVAST, Anatoli MOLODKOV
Naatriumpäevakivide paleodosimeetrilised omadused ja setete luminestsentsdateerimise probleemid. Resümee
Galina HÜTT, Ivar JAEK

EESTI TEADUSTE AKADEEMIAS
Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse koosolek 5. detsembril 1995
Villi EHATAMM
Eesti Teaduste Akadeemia 1995. aasta üliõpilaspreemiad
Villi EHATAMM
Eesti Teaduste Akadeemia põhikiri

ÜLEVAATEID
Eesti geoloogide teine ülemaailmne kokkutulek
Enn PIRRUS

Hydrogeological modelling of mine dewatering in the karstified Pandivere Upland, Estonia
Leo VALLNER
Geochemical characterization of some Estonian metabentonites
Enli KIIPLI and Toivo KALLASTE
Geochemistry of major elements in Middle Ordovician carbonate rocks: Comparative analysis of alteration zones, North Estonia
Liidia BITYUKOVA, Alla SHOGENOVA, Väino PUURA, Tõnis SAADRE, and Kalle SUUROJA
Partsi – a new promising area for the investigation of Late Boreal and Early Atlantic water level changes of the Baltic Sea
Anto RAUKAS, Elvi TAVAST, and Anatoly MOLODKOV
Palaeodosimetrical properties of sodium alkali feldspars and problems of luminescence dating of sediments
Galina HÜTT and Ivar JAEK

EVENTS
The second world gathering of Estonian geologists
Enn PIRRUS

Number 3

Thverartinduri (Kagu-Island) klinopürokseenide multivariatsiooniline analüüs. Resümee
Alvar SOESOO
Lisand Rapla puursüdamiku ordoviitsiumi mikrofossiilide mitmekesisuse uurimisele. Resümee
Dimitri KALJO, Jaak NÕLVAK, Anneli UUTELA
Ülevaade eelajaloolise inimese mõjust Eesti keskkonnale õietolmu analüüside põhjal. Resümee
Anneli POSKA, Leili SAARSE
Üldkasutatavate laboratoorsete protseduuride seaduspärasuste kontroll optiliselt stimuleeritud luminestsentsi meetodiga leelispäevakivide luminestsentsdateerimisel. Resümee
Galina HÜTT, Ivar JAEK
*
Karl MÜÜRISEPP (01. 08. 1907–28. 02. 1996)
Enn PIRRUS

Multivariate analysis of Thverartindur clinopyroxenes, SE Iceland
Alvar SOESOO
More about Ordovician microfossil diversity patterns in the Rapla section, northern Estonia
Dimitri KALJO, Jaak NÕLVAK, and Anneli UUTELA
Prehistoric human disturbance of the environment induced from Estonian pollen records. A pilot study
Anneli POSKA and Leili SAARSE
Check of the validity of the common laboratory procedures used for luminescence dating on the basis of alkali feldspars by IR OSL spectra
Galina HÜTT and Ivar JAEK
Instructions to authors

Number 4

Ida-Baltikumi siluri ostrakoodide ajalise järgnevuse rekonstrueerimine ja rakendus. Resümee
Madis RUBEL, Lembit SARV
Loganellia (Thelodonti, Agnatha) Jaagarahu lademest (Wenlock, Eesti). Resümee
Tiiu MÄRSS
Eesti devoni kalade dermaalse skeleti mineraalne koostis. Resümee
Jüri NEMLIHER, Tuuli LAAS, Toivo KALLASTE, Ivar PUURA
Baeri–Babinet' seadus liustikudünaamikas. Resümee
Reet KARUKÄPP

Reconstruction and use of the succession of East Baltic Silurian ostracodes
Madis RUBEL and Lembit SARV
Loganellia (Thelodonti, Agnatha) from the Jaagarahu Stage, Wenlock, Estonia
Tiiu MÄRSS
Mineral composition of the dermal skeleton of Devonian fishes from Estonia
Jüri NEMLIHER, Tuuli LAAS, Toivo KALLASTE, and Ivar PUURA
Baer–Babinet law in glacial dynamics
Reet KARUKÄPP
Instructions to authors
Comments on the instructions to authors: Illustrations