ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Humanities and Social Sciences
Vol 30, Issue 4, 1981
Research article
VARUMISHINNAD JA KOLHOOSIDE RAHALISED SISSETULEKUD EESTI NSV-s AASTAIL 1950–1960; pp. 359–361
Mati Rubin
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
КРИТИКА КОНЦЕПЦИИ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ»
(идеологическая база регулирования трудовых отношений в США); pp. 362–373
K. Halla
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
HELLA WUOLIJOE «SÕJA LAUL»
«SÕJA LAULU» SÕNASTUSMOTIIVIDE PÄRITOLU JA ERINEVUSED RAHVAPÄRASEST «VENNA SÕJALOOST»; pp. 374–386
Ruth Mirov
PDF | Abstract & References in HTML

1980. AASTA ARHEOLOOGILISTE VÄLITÖÖDE TULEMUSI; pp. 387–389
Jüri Selirand
PDF | Abstract & References in HTML

Short communication
ARCHÄOLOGISCHE RETTUNGSGRABUNGEN IM NEUEN WOHNGEBIET LASNAMÄE IN TALLINN; pp. 390–394
Vello Lõugas
PDF | Abstract & References in HTML

Short communication
AUSGRABUNGEN IN PROOSA; pp. 394–397
Kaupo Deemant
PDF | Abstract & References in HTML

Short communication
КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК РЫСНA-СААРЕ II; pp. 397–401
Mare Aun
PDF | Abstract & References in HTML

Short communication
КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК ПОЗДНЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА В СИКСAЛИ; pp. 401–406
Silvia Laul
PDF | Abstract & References in HTML

Short communication
ERGEBNISSE DER ARCHÄOLOGISCHEN AUSGRABUNGEN DES GRÄBERFELDES VON LINNAMÄE (LINNAMAA); pp. 406–408
Mati Mandel
PDF | Abstract & References in HTML

Short communication
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ В КУУСАЛУ; pp. 408–411
Ants Kraut
PDF | Abstract & References in HTML

Short communication
ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПОСЕЛЕНИИ ОЛУСТВЕPЕ; pp. 411–416
Ain Lavi, M. Laul, Vladimir Sokolovski
PDF | Abstract & References in HTML

Short communication
МОГИЛЬНИК ВООРЕКЮЛA; pp. 416–419
Mare Aun
PDF | Abstract & References in HTML

Short communication
ÜBER DIE UNTERSUCHUNGEN DER KLOSTERRUINE VON PIRITA 1978–1980; pp. 420–423
Jaan Tamm
PDF | Abstract & References in HTML

Short communication
AUSGRABUNGEN AUF DEM TERRITORIUM DES FRANZISKANERKLOSTERS IN VILJANDI; pp. 423–428
Urmas Selirand
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)