ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Humanities and Social Sciences
Vol 24, Issue 4, 1975
Research article
MAKROÖKONOOMILISE ANALÜÜSI METODOLOOGILISI KÜSIMUSI; pp. 307–315
Arno Köörna
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. I
(Метопологические проблемы); pp. 316–331
K. Kask
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
UUSI ANDMEID TALLINNA LINNAMÜÜRI TÕNISMÄE-POOLSE OSA KINDLUSTAMISEST 15. SAJANDI VIIMASEL VEERANDIL JA 16. SAJANDI ESIMESEL POOLEL; pp. 332–344
Küllike Kaplinski
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
UNIPIHA LINNUSE UURIMISE TULEMUSTEST; pp. 345–359
Mare Aun
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ ОБРАЗА ЖИЗНИ; pp. 360–367
Juhan Kahk, Erkki Rannik
PDF | Abstract & References in HTML

Review
UURIMUS FAŠISTLIKU OKUPATSIOONIREŽIIMI MAJANDUSPOLIITIKAST BALTI NÕUKOGUDE VABARIIKIDES; pp. 368–371
Karl Siilivask
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)