ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Humanities and Social Sciences
Vol 23, Issue 4, 1974
Research article
NÕUKOGUDE EESTI NSV LIIDU ÜHTSE RAHVAMAJANDUSKOMPLEKSI OSANA; pp. 339–348
Vello Tarmisto
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
TÖÖJÕU HARIDUSLIKU JA ERIALASE STRUKTUURI PROGNOOSIMISEST; pp. 349–355
Mari Saat
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
О РАЗВИТИИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ ЭСТОНИИ В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ПЛАНЕ (XIII—XVIII вв.); pp. 356–375
Heldur Palli
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
KÄSITÖÖLISED TALLINNA SOTSIAALSES STRUKTUURIS XIV SAJANDIL; pp. 376–390
Küllike Kaplinski
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
TÖÖJÕU POTENTSIAALSE LIIKUMISE MÕNINGAID ASPEKTE
(Eesti NSV metsa- ja puidutööstuses 1971—1972 korraldatud sotsioloogilise uurimise tulemusi); pp. 391–401
Epp Jaanvärk
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)