ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Humanities and Social Sciences
Vol 22, Issue 4, 1973
Research article
LIIDUVABARIIGI KAUBAVAHETUSE EFEKTIIVSE STRUKTUURI PROGNOOSIMISEST; pp. 329–338
T. Rajasalu
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
KULTUURIАLASTEST SOTSIALISTLIKEST ÜMBERKORRALDUSTEST EESTIS 1917.—1918. AASTATEL III; pp. 339–356
Joosep Saat
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
EESTI ASUNIKUD VÕITLUSES NÕUKOGUDE VÕIMU EEST KAUKAASIAS MUSTA MERE RANNIKUL (1918—1920); pp. 357–379
Lembit Võime
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
LÄÄNEMAA JA MUHU VAIBATIKKIJAD XIX SAJANDI LÕPUL JA XX ALGUPOOLEL; pp. 380–399
Elle Kuigo
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
ELUKUTSET JA PÄRITOLU MÄRKIVAD VÕNNU TALUNIMED; pp. 400–407
Jaak Simm
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)