ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Humanities and Social Sciences
Vol 20, Issue 2, 1971
Research article
K. MARXI VÄÄRTUSVÕRRAND JA ÜHISKONNA MAJANDUSLIK LIIKUMISSEADUS. I; pp. 111–123
E. Leinemann
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
LENINLIKU MAADEKREEDI ELLUVIIMINE EESTIS V; pp. 124–144
Joosep Saat
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
EESTI LINNARAHVASTIKU LOOMULIK LIIKUMINE XIX JA XX SAJ. KUNI 1917. AASTANI; pp. 145–156
Raimo Pullat
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
ARTICULATION OF THE ESTONIAN SONORANT CONSONANTS. III PALATALIZED [n] AND [l]; pp. 173–191
Arvo Eek
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
SOOME MURRETE j-iga SEOTUD PROBLEEME II; pp. 192–202
Merle Leppik
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)