ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Humanities and Social Sciences
Vol 17, Issue 4, 1968
Research article
EESTI TÖÖRAHVA SUVERÄÄNSE RAHVUSVABARIIGI RAJAMINE (1917—1919); pp. 319–341
Joosep Saat
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
NÕUKOGUDE VÕIMU KEHTESTAMINE EESTI VALDADES OKTOOBRIREVOLUTSIOONI PÄEVIL (november 1917 — veebruar 1918) III; pp. 342–359
Joosep Saat
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
EESTI LINNARAHVASTIKU DÜNAAMIKA AASTAIL 1917—1940; pp. 360–375
Raimo Pullat
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
NIKOLAI TRIIGI KUNSTILISTE TÕEKSPIDAMISTE KUJUNEMINE; pp. 376–385
E. Pihlak
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ НАЦИЙ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА; pp. 386–403
Eduard Päll
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
VEEL KORD TOOTLIKE JÕUDUDE SEISUKORRAST JA TOOTMISTEGEVUSE ARENEMISEST EESTI NSV TALUMAJANDUSES AASTAIL 1944—1948; pp. 404–417
Evald Laasi
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)