ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Humanities and Social Sciences
Vol 16, Issue 4, 1967
Research article
SUUR SOTSIALISTLIK OKTOOBRIREVOLUTSIOON EESTIS. HISTORIOGRAAFILINE ÜLEVAADE; pp. 278–336
Heino Arumäe
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
NÕUKOGUDE VÕIMU KEHTESTAMINE EESTI MAAKONDADES OKTOOBRIREVOLUTSIOONI PÄEVIL
(oktoober 1917 – veebruar 1918) II; pp. 337–359
Joosep Saat
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
ПОЛОЖЕНИЕ И СТАЧЕЧНАЯ БОРЬБА ЭСТОНСКОГО ПРОЛЕТАРИАТА НАКАНУНЕ СВЕРЖЕНИЯ ЦАРИЗМА И ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ; pp. 360–377
G. Lukin
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
SUUR SOTSIALISTLIK OKTOOBRIREVOLUTSIOON EESTIS. HISTORIOGRAAFILINE ÜLEVAADE; pp. 378–401
Heino Arumäe
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
SUURE SOTSIALISTLIKU OKTOOBRIREVOLUTSIOONI IDEEDE MÕJUST KODANLIKU EESTI ÕPETAJASKONNALE JA KOOLIPOLIITIKALE; pp. 402–425
Õie Elango
PDF | Abstract & References in HTML

Review
VÄLJAPAISTEV UURIMUS POOLA AJA AGRAARPROBLEEMIDEST; pp. 426–430
Herbert Ligi
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)