ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Humanities and Social Sciences
Research article
SUURE SOTSIALISTLIKU OKTOOBRIREVOLUTSIOONI IDEEDE MÕJUST KODANLIKU EESTI ÕPETAJASKONNALE JA KOOLIPOLIITIKALE; pp. 402–425
PDF | https://doi.org/10.3176/hum.soc.sci.1967.4.05

Author
Õie Elango
Back to Issue

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)