ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Humanities and Social Sciences
Research article
SUUR SOTSIALISTLIK OKTOOBRIREVOLUTSIOON EESTIS. HISTORIOGRAAFILINE ÜLEVAADE; pp. 378–401
PDF | https://doi.org/10.3176/hum.soc.sci.1967.4.04

Author
Heino Arumäe
Back to Issue

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)