ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Humanities and Social Sciences
Research article
NÕUKOGUDE VÕIMU KEHTESTAMINE EESTI MAAKONDADES OKTOOBRIREVOLUTSIOONI PÄEVIL (oktoober 1917 – veebruar 1918) II; pp. 337–359
PDF | https://doi.org/10.3176/hum.soc.sci.1967.4.02

Author
Joosep Saat
Back to Issue

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)