ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Humanities and Social Sciences
VIIMASE OKUPATSIOONI MAJANDUSKAHJU HINNANGU ALAMTÕKKEST; pp. 534–535
PDF | https://doi.org/10.3176/hum.soc.sci.1996.4.17

Author
Ülo Ennuste
Back to Issue

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)