ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Proceedings of the Academy of Sciences of the Estonian SSR. Chemistry
ВЛИЯНИЕ pH НА СОЛЕВОЙ ЭФФЕКТ В АЦИЛИРОВАНИИ α-ХИМОТРИПСИНА БУТИРИЛТИОХОЛИНОМ; pp. 276–282
PDF | https://doi.org/10.3176/chem.1987.4.04

Authors
Tõnu Kesvatera, Marika Kosk, Aavo Aaviksaar
Back to Issue

Back issues