ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)

Review on: Lembit, Vaba, Sõna sisse minek, Tallinn 2015 (Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised nr. 73); pp. 312-314

Full article in PDF format

Author
Väino Klaus

Abstract

References

Back to Issue