ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Review on: Raija Pyöli, Livvinkarjalan kielioppi, Helsinki, Karjalan Kielen Seura, 2011; Pekka Zaikov, Vienankarjalan kielioppi. Lisänä harjotuk­šie ta lukemisto, Helsinki, Karjalan Sivistysseura ry, 2013.; pp. 306-309
PDF

Author
Jaan Õispuu
References

Markianova, L. 2002, Karjalan kielioppi 5-9. Petroskoi.

Pyöli, R. 2012, Livvinkarjalan harjoituskirja, Jyväskylä.

Õispuu, J. 1997,    [Rez.] Raija Pyöli, Venäläistyvä aunuksenkarjala. Kielenulkoiset ja -sisäiset indikaattorit kielenvaihtotilanteessa, Joensuu 1996 (Joensuun Yliopiston Julkaisuja 18). - LU XXXIII, 58-60.

Õispuu, J. 2003a, Die karelische Linguistikterminologie in den 1990er Jahren (Die olonetzische Schriftsprache). - LU XXXIX, 33-42.

Õispuu, J. 2003b, [Rez.] P. M. Zajkov, Gla­gol v karelxskom qzyke (Gram-matiäeskie kategorii lica-äis­la, vremeni i nakloneniq), Petrozavodsk 2000. - LU XXXIX, 122-126.

Õispuu, J. 2013, Konditsionaali käsitlusist karjala uusimais grammatikais. - Läänemeresoome keeled, kultuurid ja kohavaim. Läänemeresoome väikekeelte ja kultuuride konverents. Pühendatud professor Tiit-Rein Viitso 75. sünnipäevale, Tartu, 93-94.

Zaikov, P. 1987, Karjalan kielen murreoppia, Petroskoi.

Zaikov, P. 2002, Karjalan kielioppi 5-9, Pet­roskoi.

Back to Issue