ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Zum 70. Geburtstag von Haldur Õim [Haldur Õim 70]; pp. 310-312
PDF

Author
Ilona Tragel
References

Koit, M., Roosmaa, T., Õim, H. 2009, Knowledge Representation for Human-Machine Interaction. - Proceedings of the International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development. International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development, Madeira, 6-8 October 2009, Madeira, 396-399.

Õim, H. 1990, Kognitiivse lähenemise võimalusi keeleteaduses. - Akadeemia, 1818-1838.

Õim, H. 2008, Kognitiivne pööre. - KK, 617-627.

Õim, H. 2011, Kognitiivne pööre. - Huma­nitaarteaduste metodoloogia. Uusi väljavaateid, Tallinn, 110-137.

Õim, H., Orav, H. Taremaa, P., 2010, Lausesemantikast üldkeeleteaduse ja eesti keele kontekstis. - ESA 55, 201-224.

Back to Issue