ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Review on: Valts Ernštreits, Liivi kirjakeele kujunemine, Tartu 2010 (Dissertationes Philologiae Uralicae Universitatis Tartuensis 8); pp. 144-148
PDF

Author
Eberhard Winkler
References
Vääri, E. 1970, Liivi kirjakeel ja kirjandus. - Töid eesti filoloogia alalt III, Tartu (TRÜT 259), 293-299.
Winkler, E. 1998, Über die Anfänge der Erforschung des Livischen. - Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa 52:3, 1998, 46-55.
Winkler, E. 2010, Katketooni märkimisest vanades läänemeresoome allikates. - Väikuq keeleq mitmõkeelitsen ütiskunnan, Võro (Võro instituudi toimondusõq 24). 68-78.
Back to Issue