ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Past Tense Modals in Mari Language; pp. 205-210
PDF | doi:10.3176/lu.2009.3.04

Author
Elina Ahola
Abstract
The article provides an overview of the conditional expressions used in Mari languages. The phenomenon is studied as part of the continuum of Mari grammars. The interpretations of Mari past tense modals1 are explained with the semantics along with some syntactical and contextual features of the verbal phrase.
References

Ahola, E. 2005, Marin perifrastisten tempusten sekä muiden әl'e- ja ulmaš-apuverbien avulla muodostettujen verbirakenteiden modaalisuus, Turku.

Bybee, J., Perkins, R., Paliuca, W. 1994, The Evolution of Grammar. Tense, Aspect, and Modality in the Languages of the World, Chicago.

Forsberg, H. 1998, Suomen murteiden potentiaali: muoto ja merkitys, Helsinki.

Itkonen, Erkki 1966, Kieli ja sen tutkimus, Helsinki-Porvoo.

Itkonen, Esa 2001, Maailman kielten erilaisuus ja samuus, Turku (Yleisen kielitieteen julkaisuja 4).

Koskinen, A. 1998, Toiminnan välttämättömyys ja mahdollisuus. Pohjoissaamen modaalisten ilmausten semantiikkaa ja syntaksia, Helsinki (MSFOu 231).

Matihaldi, H.-L. 1979, Nykysuomen modukset I. Kvalitatiivinen analyysi, Oulu (Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora 7. Philologica 2).

Moisio, A. 1992, Marilais-suomalainen sanakirja. Marla-finla muter, Turku (Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 41).

Nieuwint, P. 1992, On Conditionals. A Study of Conditional Sentences in English and Dutch, Den Haag.

Palmer, F. R. 1986, Mood and Modality, Cambridge (Cambridge Textbooks in Linguistics).

Palmer, F. R. 2001, Mood and Modality. Second edition, Cambridge (Cambridge Textbooks in Linguistics).

Saarinen, S. 1991, Marilaisen arvoituksen kielioppi, Helsinki (MSFOu 210).

Back to Issue