ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)

Review on: Evar Saar, Võrumaa kohanimede analüüs enamlevinud nimeosade põhjal ja traditsioonilise kogukonna nimesüsteem, Tartu [2008] (Dissertationes Philologiae Estonicae Universitatis Tartuensis 22); pp. 214-217

Full article in PDF format

Author
Marja Kallasmaa

Abstract

References

Back to Issue