ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)

Review on: Tatjana Zirnask, Rõhk ja kestus mokša keele Kesk-Vadi murdes. Magistritöö, Tartu 2007 (Tartu Ülikool. Eesti ja Üldkeeleteaduse Instituut); pp. 149-151

Full article in PDF format

Author
Pire Teras

Abstract

References

Aasmäe, N. 2006, Stress and Quantity in Erzya, Tartu (Dissertationes philologiae Uralicae Universitatis Tartuensis 6).

Lehiste, I. 2007, The Finno-Ugric Prosody Project. - LU XLIII, 1-10

Lehiste, I., Aasmäe, N., Meister, E., Pajusalu, K., Teras, P., Viitso, T.-R. 2003, Erzya Prosody, Helsinki (MSFOu 245).

Lehiste, I., Teras, P., Help, T., Lippus, P., Meister, E., Pajusalu, K., Viitso, T.-R. 2005, Meadow Mari Prosody, Tallinn (Linguistica Uralica. Supplementary series / Volume 2).

Lehiste, I., Teras, P., Pajusalu, K., Tuisk, T. 2007, Quantity in Livonian: Preliminary Results. - LU XLIII, 29-44.

Devajev S. Z. 1975, Slovesnoe udarenie v mokša-mordovskom jazyke. - CIFU III. Pars I, 481-483.


Back to Issue