ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Review on: Raija  Bartens,  Permiläisten kielten rakenne ja kehitys, Helsinki 2000 (MSFOu 238); pp. 135–140
PDF | 10.3176/lu.2003.2.10

Author
Károly Rédei
References

Hajdú,  P.  1969,  A szamojéd konnek­tív-reciprok-képző genetikai és areális-tipológiai összefüggései. - NyK 71, 61-78.

Honti,  L.  2001,  Die ungarische Ura­listik an der Jahrtausendwende (ein kritischer Rückblick). - FUF 56, 116-150.

Janhunen,  J.  1981,  Uralilaisen kan­ta­kielen sanastosta. - JSFOu. 77, 219-274. 

Janhunen,  J.  1982,  On the Structure of Proto-Uralic. - FUF 44, 23-42.

Rédei [Radanovics],  K.  1959,  Ada­lé­­­kok a permi nyelvek alakta­nához. - NyK 61, 79-85.

Rédei [Radanovics],  K.  1963,  Über den Ursprung eini­ger finnisch-ugrischer Völkernamen. - CIFU I, 98-104.

Rédei,  K.  1968a,  Széljegyzetek Vászo­lyi Erik ”Prolatívus, tran­zi­tí­vus, lo­ka­tívus a zürjénben, a votjákban és a finnugor alapnyelvben” c. cikkéhez. - NyK 70, 171-173.

Rédei,  K.  1968b,  Beiträge zur historischen Formenlehre der permischen Spra­­chen. - CIFU II. 1, 431-435.

Rédei,  K.  1969,  Szófejtések. - NyK 71, 104-106.

Rédei,  K.  1970,  Kiellon ilmaisemisen alkuperästä unkarissa. - Vir. 1970, 47-51.

Rédei,  K.  1974,  Sandhi-Erscheinungen in den permischen und wol­ga­­fin­ni­schen Sprachen. - ALHung. 24, 307-312.

Rédei,  K.  1978,  Chrestomathia Syrjaenica, Budapest. 

Rédei,  K.  1980,  A permi elativusrag erede­te. - NyK 82, 265-270.

Rédei,  K.  1981, Über die Herkunft des permischen Elativsuffixes. - SFU XVII, 279-284.

Rédei,  K.  1983,  Szófejtések. - NyK 85, 39.

Rédei,  K.  1988,  Geschichte der permischen Sprachen. - Handbook of Ura­lic Studies. Volume I. The Ura­lic Languages, Leiden, 351-394.

Rédei,  K.  1989a,  A finnugor igeragozásról különös tekintettel a magyar igei személyragok eredetére. - NyK 90, 143-161.

Rédei,  K.  1989b,  Über die finnougrische Kon­jugation unter besonderer Be­­rücksichtigung der ungari­schen Personalsuffixe. - JSFOu 82, 193-209.

Rédei,  K.  1992-1993, Az uráli-finnugor névszóragozás történetéből. - NyK 93, 79-94.

Rédei,  K.  1992-1993b,  Szófejtések. - NyK 93, 131-133.

Rédei,  K.  1996,  Zu der Geschichte des PU-PFU Kasussystems. - Lapponica et Uralica, Uppsala, 257-271.

Rédei,  K.  1998a,  Zur Geschichte der finno­ugrischen Personalpronomina. - LU XXXIV, 341-352.

Rédei,  K.  1998b,  Hangváltozás és funkció­váltás néhány permi esetrag ese­tében. - Folia Uralica Debre­ce­niensia 5, 203-209.

Rédei,  K.  1999a,  A finnugor személyes névmások történetéhez. - Ugor Műhely 1997. szeptember 17-19, 94-109.

Rédei,  K.  1999b,  Der Akkusativ in den per­mi­schen Sprachen. - Finnisch-Ug­rische Mitteilungen 23, 149-155.

Rédei,  K.  2000a,  Accusativus a permi nyel­­vekben. - NyK 97, 140-149.

Rédei,  K.  2000b,  Szófejtések. - NyK 97, 132-133.

Rédei,  K.  2000c,  Über das permische Refle­xivpronomen as ’selber, selbst; ei­gen’. - Amant alterna, Camenae, 165-167.

Salminen,  T.  1997,  A Monograph on the Phonotactics of Proto-Finno-Ugrian Consonants. - FUF 54, 219—227.

Sammallahti,  P.  1988,  Historical Phonology of the Uralic Languages. — The Uralic Languages, Leiden, 478-554.

Uotila,  T.  E.  1933,  Zur Geschichte des Konsonantismus in den permi­schen Sprachen, Helsinki (MSFOu 65).

Vászolyi,  E.  1968,  Prolatívus, tran­zi­­tívus, lokatívus a zürjénben, a votjákban és a finnugor alapnyelvben. - NyK 70, 47-85.

Belyh  S.  K.,  Napol'skih  V.  V.  1994, Etnonim udmurt: isčerpany li al'ternativy? - LU XXX, 278-288.

Ivanov  A.  G.  1991,  Udmurty - «lugovye ljudi» (k etimologii etnonima). - LU XXVII, 188-192.

Tepljašina  T.  I.  1976,  Udmurtskij jazyk. - Osnovy finno-ugorskogo jazykoznanija, 155.

Back to Issue