ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Die karelische Linguistikterminologie in den 1990er Jahren (Die olonetzische Schriftsprache); pp. 33–42
PDF | 10.3176/lu.2003.1.05

Author
Jaan Õispuu
References

Erelt,  T.  1982,  Eesti oskuskeel, Tallinn.

Markianova,  L.  1992,  Livvin murdehen foneetiekku. Opetusmoniste, Petroskoi.

Markianova,  L.  1993, Livvin murdehen morfolougii. Nominat da abusanat. Opastusmoniste, Petroskoi.

Markianova,  L.  1995,  Livvin murdehen morfolougii. Verbit. Adverbit. Opastusmoniste, Petroskoi.

Markianova,  L.,  Boiko,  T.  1996,  Karjal-ven'alaine sanakniigu (Liügi). Läs 8000 sanua, Petroskoi.

Õispuu,  J.  1985,  Karjala kirjakeele grammatikad ja lingvistika oskussõnavara. - Eesti keelest mustlaskeeleni (ESA 29 1983), 76-83.

Õispuu,  J.  2000,  Karjalan kirjakielten ammattisanaston kehityssuuntia vuosituhannen vaihteessa. - CIFU IX, Pars V, 506-510.

Zaikov, P.   1992,  Karjalan kielen kielioppie I, Petroskoi.

Zaikov, P.   1993,  Karjalan kielen kielioppie (II, muoto-oppie). Opetusmoniste, Petroskoi. 

Zaikov, P.   2001a,  Karjalan kirjakielen kieliopilliset säännöt ja murteet. - Tutkielmia vähemmistökielistä Jäämereltä Liivinrantaan. Vähemmistökielten tutkimus- ja koulutusverkostonraportti II (Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja 18), 288-296.

Zaikov, P.  2001b,  Karjalan kirjakielen ortografian kysymyksiä. - Tutkielmia vähemmistökielistä Jäämereltä Liivinrantaan. Vähemmistökielten tutkimus- ja koulutusverkoston raportti II (Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja 18), 297-301.

Back to Issue