ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Klaus Laalo, Imperfektimuotojen ti ~ si-vaihtelu suomen kielessä, Mänttä 1988 (SKST 483). 4 S. + 219 S. + 14 S.; pp. 139–141
PDF | https://doi.org/10.3176/lu.1989.2.13

Author
Helmi Neetar
Back to Issue