ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Helinä Koivisto, Partisiippien adjektiivistuminen suomen kielessä, Helsinki 1987 (SKST 474). 459 + 25 + 6 + 2 S.; pp. 136–139
PDF | https://doi.org/10.3176/lu.1989.2.12

Author
Paul Alvre
Back to Issue