ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Veikko Ruoppila, Venäläisperäistä sanastoa suomen murteissa, Jyväskylä 1986 (Suomi 136. SKS) 54 S.; pp. 68–71
PDF | https://doi.org/10.3176/lu.1989.1.10

Author
Paul Alvre
Back to Issue