ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Kaisa Häkkinen, Suomen kielen sanaston historiallista taustaa, Turku 1985 (Fennistica 7). 159 c.; pp. 61–67
PDF | https://doi.org/10.3176/lu.1989.1.09

Author
Lembit Vaba
Back to Issue