ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)

Антропонимия Карелии. Краткий обзор истории сбора и некоторых направлений современного изучения [Anthroponymy of Karelia. A Brief Overview of the History of Collection and Some Areas of Modern Study]; pp. 58–62

Full article in PDF format | 10.3176/lu.2021.1.06

Author
Denis Kuźmin

Abstract

References

Тупиков  Н.  М.  1903,  Словарь древ­не-русскихъ личныхъ собственных именъ, С-Петербургъ.

Kokkonen,  J.  2002,  Rajaseutu liikkeessä. Kainuun ja Pielisen Karjalan asukkaiden kontaktit Venä­jän Karjalaan kreivin ajasta ­sarka­sotaan (1650-1712), Helsinki (Bibliotheca His­torica 79).

Nissilä,  V.  1975,  Suomen Karjalan nimistö, Joensuu.

Pääkkönen,  L.  W.  1898,  Kesämatkoja Venäjän Karjalassa sekä hajanaisia kuvauksia Karjalan kansan nykyisyydestä ja entisyydestä. - Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 18, Helsinki.


Back to Issue