ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
EESTI TEADUSTE AKADEEMIA KIRJASTUS

Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus on Eesti Teaduste Akadeemia allasutus, mis tegutseb alates 1. jaanuarist 1994, mil hakkas välja andma Eesti Teaduste Akadeemia teadusajakirju, erinevatel aegadel ka raamatuid, monograafiaid, kogumikke ja aastaraamatuid. Täna on kirjastuse põhitegevuseks Eesti Teaduste Akadeemia täielikult avatud juurdepääsuga (Open Acess) ja rahvusvaheliselt eelretsenseeritavate teadusajakirjade väljaandmine.

Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus annab välja seitset rahvusvaheliselt eelretsenseeritavat ja juhtivates andmebaasides kajastatud teadusajakirja. Kõigil ajakirjadel on rahvusvaheline toimetuskolleegium. Rohkem infot teadusajakirjade kohta leiad siit.

Eesti Teadusagentuuri hallatavas Eesti Teadusinfosüsteemis on kõik ajakirjad paigutatud kategooriasse 1.1.kirjastusnõukogu

Kirjastusnõukogu töö aluseks on Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastuse põhimääruse punktid 23–28.

Esimees: Jaak Järv

Liikmed: Olle Hints, Valter Lang, Andres Siirde, Gerson Stefan Klumpp, Urmas Sutrop, Marek Tamm, Jüri Engelbrecht, Marco Kirm, Karl Pajusalu, Piret Lukkanen.