ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
Hinnakiri aastaks 2021

AJAKIRINUMBRITE
ARV
AASTAS
TELLIMIS-
INDEKS
ISSNNUMBRI
HIND
AASTA-
TELLIMUSE
HIND
Acta Historica Tallinnensia2781571406-292510€ 20€
Estonian Journal of Archaeology2781581406-29336€12€
Estonian Journal of Earth Sciences4781541736-472810€ 40€
Linguistica Uralica4708800868-47316€ 24€ 
Proceedings of the Estonian
Academy of Sciences
4781551736-604614€ 56€
Oil Shale4702360208-189X6€ 24€
Trames4781531406-09226€ 24€

hinnakiri aastaks 2022

AJAKIRI NUMBRITE
ARV
AASTAS
TELLIMIS-
INDEKS
ISSN NUMBRI
HIND
AASTA-
TELLIMUSE
HIND
Acta Historica Tallinnensia 2781571406-292510.00€20.00€
Estonian Journal of Archaeology2781581406-29336.00€12.00€
Estonian Journal of Earth Sciences4781541736-472810.00€40.00€
Linguistica Uralica4708800868-47316.00€24.00€
Oil Shale4702360208-189X6.00€24.00€
Proceedings of the Estonian
Academy of Sciences
4781551736-604614.00€56.00€
Trames4781531406-09226.00€24.00€

Kirjastusest ajakirjade müük toimub arve alusel. Kauba saab kätte peale arve tasumist kirjastusest aadressil Kohtu 6. Kauba koju või postiautomaati saatmisel lisandub saatekulu.

Ostusoovi korral võtke meiega ühendust:
Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus
Kohtu 6, 10130 Tallinn, Eesti
Silja Kala
Tel. +372 516 6174
subscription@eap.ee