ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Archaeology cover
Estonian Journal of Archaeology
ISSN 1736-7484 (Electronic)
ISSN 1406-2933 (Print)
OTEPÄÄ LINNUSE MÜNDILEID; pp. 90–92
PDF | 10.3176/arch.2010.1.07

Author
Mauri Kiudsoo
Abstract

On tutvustatud Otepää linnuse hävingukihist 1955. aastal leitud müntide määranguid ja kogu kompleksi varaseimat võimalikku dateeringut. Põgusalt on peatutud ka tollaste leidude maapõue jäämise peamise põhjuse juures.

References

Haljak, G. 2008.Tallinna ja Tartu lübischete dateerimisest ca 1390–1420. – Räägime asjast. (Varia historica, III.) Eesti Ajaloomuuseum, Tallinn, 16–31.

Kiudsoo, M. 2007. Eesti kesk- ja vara-uusaegsed aardeleiud. Vermingud ja nende ajaline ringlus. Magistritöö. Tartu. Käsikiri TÜ arheoloogia õppetoolis.

Leimus, I. 1999. Tallinna mündiraamatud 1416–1526. (Tallinna Linnaarhiivi toimetised, 3.) Tallinn.

Leimus, I. 2002.Vom Münzgebrauch Livlands, insbesondere in Dorpat in der 2. Hälfte des 14. Jh. – The Medieval Town in the Baltic. Toim R. Vissak & A. Mäesalu. (Hanseatic History and Archaeo­logy, II.) Tartu Linnamuuseum, Tartu, 127–132.

Leimus, I. 2005a.Mündid. – Tartu ajalugu ja kultuuriajalugu. Toim H. Pullerits, U. Tõnisson, A. Liim & A. Andresen. Tartu Linnamuuseum, Tartu, 189–196.

Leimus, I. 2005b. Einige Beiträge zur Münzgeschichte Livlands am Ende des 14. Jahrhunderts. – Die baltischen Länder und der Norden. Festschrift für Helmut Piirimäe zum 75. Geburtstag. Toim M. Laur & E. Küng. Akadeemiline Ajalooselts, Tartu, 58–81.

Leimus, I. 2005c.Euroopa hiliskeskaja suur depressioon – kas ka Liivimaal? – Modus vivendi, 2. Toim R. Pullat. (Vana Tallinn, 16 (20)). Estopol, Tallinn, 42–55.

Molvõgin, A. 1969. Über die Münz- und Geldgeschichte Estlands vom Beginn der einheimischen Münzprägung bis zum II. Viertel des 15. Jahrhunderts. – Nordisk Numismatik Årsskrift, 37–65.

Sarkkinen, H. 2001.Einige neue Dorpater Vorreform- und Nachreformkleinmünzen. (Töid ajaloo alalt, 3.) Studia numismatica, II. Festschrift, Mihhail Nemirovitš-Dantšenko 80, Lisa 1. Eesti Ajaloomuuseum, Tallinn, 221–234.

Tender, E. 1937.Müntide ja mõõtude areng Eestis. – Eesti majandusajalugu, I, 501–542.

Back to Issue