ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Archaeology cover
Estonian Journal of Archaeology
ISSN 1736-7484 (Electronic)
ISSN 1406-2933 (Print)
REVIEWS: MUISTIS PAJATAB; pp. 63-68
PDF | doi: 10.3176/arch.2009.1.05

Authors
Riina Juurik, Mare Kalda, Eve Rannamäe
References

Beyer, J. 2003. Ajalooline jutu-uurimine. – Pärimus ja tõlgendus: artikleid folkloristika ja etno­loogia teooria, meetodite ning uurimispraktika alalt. Koost T. Jaago. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, 81–93.

Eelsalu, H. 1985. Ajastult ajastule. Valgus, Tallinn.

Eliade, M. 1979. Myths, Dreams, and Mysteries: The Encounter between Contemporary Faiths and Archaic Realities. Harper & Row, New York.

Eliade, M. 1992. Sakraalne ja profaanne. Religiooni olemus. – Vikerkaar, 4, 52–58.

Frykman, J. 1999. Asjad, mida me teeme, aga millest me harva räägime. – Skandinaavia kultuuri­analüüs. Toim A. Järs. (Studia Ethnologica Tartuensia, 3, 73–91.)

Grinsell, L. V. 1976.Folklore of Prehistoric Sites in Britain. David & Charles, London.

Lang, V. 1999. Kultuurmaastik ja arheoloogia: vastus kommentaaridele. – EAA, 3, 2, 170–174.

Ryden, K. 1993. Mapping the Invisible Landscape: Folklore, Writing, and the Sense of Place. (American Land and Life Series.) University of Iowa Press, Iowa City.

Tilley, C. 1994. Phenomenology of Landscape: Places, Paths and Monuments. (Explorations in Anthropology.) Berg, Oxford.

Tvauri, A. 1999. Ohvrikividest. – Mäetagused, 11, 34–57.

Valk, H. 1999. Maastikust, muististest ja mõtteviisist. – EAA, 3, 2, 165–169.

Valk, H. 2001. Rõuge kihelkond: kaugem ajalugu ja muistised. – Rõuge kihelkond: paigad ja päri­mus. Koost M.-A. Remmel, T. Potter & H. Valk. Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu, 11–41.

Back to Issue