ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Archaeology cover
Estonian Journal of Archaeology
ISSN 1736-7484 (Electronic)
ISSN 1406-2933 (Print)
ASPECTS ON THE FENNOMAN PARADIGM IN FINNISH ARCHAEOLOGY; 155–175
PDF

Author
Eva Ahl
References

Hagerman, M. 2006. Det rena landet. Om konsten att uppfinna sina förfäder. Prisma, Stockholm.

Pettersson, B. 2003. Föreställningar om det förflutna. Arkeologi och rekonstruktion. Nordic Academic Press, Lund.

Salminen, T. 2003. Suomen tieteelliset voittomaat. (SMYA, 110.)

Zander, U. 2001. Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debater om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte. Nordic Academic Press, Lund.
Back to Issue