ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Archaeology cover
Estonian Journal of Archaeology
ISSN 1736-7484 (Electronic)
ISSN 1406-2933 (Print)
PÕHJALIK UURIMUS LÄÄNE-EESTI LINNADE IMPORTKERAAMIKAST; 158–160
PDF

Author
Jaan Tamm
Abstract

 TZT

References

Aus, T. 1992. Tallinna keskaegsed savinõud. Uurimus savinõude süstematiseerimisest Harju tänava äärest saadud nõuleidude põhjal. – Stilus, 3, 5–46.

Markus, K. jt. 2003. Kaarma kirik. Tallinn, 20–28.

Sepp, T. 1995. Investigations at Kaarma parsonage. – TATÜ, 44: 4, 459–466.

Strauss, K. 1969. Die Geschichte der Töpferzunft vom Mittelalter bis zur Neuzeit und die Kunst­töpfereien in Alt-Livland. Basel.

Tamm, J. 1978. Tallinna vanemast keraamikast. – Ehitus ja Arhitektuur, 2, 41–48.

Tamm, J. 1990. Ühest kunstipärase keraamika liigist Tallinna arheoloogilises leiuaineses. – Kunstist Eestis läbi aegade. Uurimusi ja artikleid. Toim T. Viirand. Kunst, Tallinn, 212–225.

Tamm, J. 2002. Eesti keskaegsed kloostrid. Eesti Entsüklopeediakirjastuse AS, Tallinn, 80–89.

Trummal, V. 1964. Arheoloogilised kaevamised Tartu linnusel. Eesti NSV ajaloo küsimusi, III. (Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 161.) Tartu Riikliku Ülikooli Kirjastus, Tartu, 36–54.

Trummal, V. 1970. Arheoloogilised kaevamised Tartu vanalinna territooriumil. – Eesti NSV ajaloo küsimusi, VI. (Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 258.) Tartu Riikliku Ülikooli Kirjastus, Tartu, 15–22.

Tvauri, A. 2000a. Pihkva pottsepad Viljandis ja Tartus 13. sajandil. – EAA, 4: 1, 21–30.

Tvauri, A. 2000b. Loode-Vene päritolu slaavi keraamika Eestis 11.–16. sajandil. – EAA, 4: 2, 91–119.

Tvauri, A. 2004. Liivi sõja aegne Vene keraamika Eesti linnustes ja linnades. Linnusest ja linnast. Uurimusi Vilma Trummali auks. (MT, 14.) Tartu, 395–419.

Tvauri, A. 2005. Eesti hilisrauaaegsed savinõud (11. sajandist 13. sajandi keskpaigani). (MT, 16.) Tartu.

Back to Issue