ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Archaeology cover
Estonian Journal of Archaeology
ISSN 1736-7484 (Electronic)
ISSN 1406-2933 (Print)

INIMENE, KESKKOND JA MÄLU; pp. 89–95

Full article in PDF format

Authors
Kristi Grünberg, Mari Lõhmus

Abstract

Identiteet sünnib dialoogis teisega: nii sõltub ka teadusharu identiteedi postuleerimine suuresti sellest, kelle suhtes ja kelle jaoks end määratletakse (Kotov 2005, 186). Identiteediloome raamistikku moodustavate ideoloogiate väljendamisel, elluviimisel ja eriti taastootmisel täidab olulist funktsiooni diskursus, kuna ainult keelekasutuses, diskursuses või kommunikatsioonis on võimalik ideoloogiaid selgelt formuleerida (Van Dijk 2005). Kas ja mil viisil on arheoloogia ja etnoloogia diskursused omavahel dialoogis?  


References

Back to Issue