ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Archaeology cover
Estonian Journal of Archaeology
ISSN 1736-7484 (Electronic)
ISSN 1406-2933 (Print)

TREBUCHET – A GRAVITY-OPERATED SIEGE ENGINE: A Study in Experimental Archaeology; pp. 61–80

Full article in PDF format

Author
Tanel Saimre

Abstract

The most powerful weapons in the Middle Ages were catapults, the latest and technically most advanced type of which were counterweight-operated trebuchets. This article deals with their mechanics and describes some experimental reconstructions of such siege engines. In Estonia the interest in trebuchets is augmented by the fact that such engines were used here repeatedly at the beginning of the 13th century, during the German-Danish conquest, and thereafter. The author built an experimental reconstruction of a trebuchet and carried out experiments on the Otepää hillfort, which resulted in some new knowledge about this type of siege engines enabling us to better interpret the information available in historical sources.

Keskajal olid vıimsaimateks relvadeks heitemasinad, mille kıige hilisemateks ja tehniliselt täiuslikumateks tüüpideks olid vastukaalu jõul töötavad heitemasinad ehk blided. Käesolevas artiklis on käsitletud selliste masinate mehaanikat ja esitletud olulisemaid ajalooliste heitemasinate rekonstruktsioone ja katseid nendega. Eestis on huvi heitemasinate vastu põhjustanud eelkõige asjaolu, et neid kasutati siin 13. sajandi algul toimunud Saksa-Taani vallutusest peale. Artikli autor on ehitanud blide rekonstruktsiooni, millega Otepää linnamäel tehtud katsed annavad keskaegsete heitemasinate kohta uusi teadmisi ja võimaldavad tõlgendada kirjalikes allikates nende kohta esitatud andmeid.

 

 


References

Back to Issue