ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised
TRICHOMONAS VAGINALIS'Е PATOGEENSUSEST; pp. 661–670
PDF | https://doi.org/10.3176/toimetised.1955.4.11

Author
Jüri Teras
Back to Issue

Back issues (PEAS, EJES, TRAMES, ACTA, ARCH)